Uniformy.cz

Firma PASU vznikla ještě za vlády pana Adamce v létě roku 1989, kdy bylo po prvně po dlouhé době opět povoleno omezené soukromé podnikání a to, když se mohlo začít zaměstnávat rodinné příslušníky, v mém případě manželku.

ZAS pracovní oděvy

ZAS – pracovní oděvy, pracovní obuv, pracovní rukavice, ochrana zraku, sluchu a dýchacích orgánů, ochrana hlavy, ochrana proti pádu. Kompletní výroba a prodej uniforem, pracovních oděvů a ochranných pomůcek pro všechny typy provozoven.