Ochrana a ostraha majetku, objektů a osob, úklidové služby, zakázkové šití uniforem.

OCHRANA OBJEKTŮ

Naše firma zabezpečuje větší rozsah aktit, zejména v oblasti bezpečnostních služeb, požární ochrany a úklid budov.
 
Službu při ostraze a ochraně objektů, jakož i při dalších činnostech, vykonávají pracovníci naší firmy dle požadavků obchodního partnera buď ve stejnokroji s označením a jmenovkou, zbavující anonymity, nebo ve společenském oděvu. 
 
Vybavení technickými prostředky (vysílačky, kamery), je odvislé od požadavku zákazníka a charakteru akce. Bez navýšení ceny zajistíme doprovod při přepravě finanční hotovosti, osobní ochranu atd. 
 
Kalkulace ceny je odvozena z přímých mezd pracovníků, nákladů na jejich vybavení, zdravotní a sociální pojištění, režijní zajištění s organizací práce a její kontrolou, daně z přidané hodnoty a přiměřené míry dosahovaného zisku. Výše ceny  je stanovena propočtem a pohybuje se podle náročnosti akce v  návaznosti na požadavky odběratele v cenovém rozsahu od 65,-  až 85,- Kč za hodinu na jednoho pracovníka fyzické ostrahy. 
ÚKLIDOVÉ SLUŽBY

Při komplexním úklidovém servisu je používáno nejmodernějších technologií
 
Cena pravidelného úklidu se sjednává po dohodě účastníků, před započetím práce a to buď podle velikosti plochy a jejího členění /parkety, koberce, lina atd./, za m2, nebo hodinovou mzdou bez ohledu na rozčlenění úklidového povrchu. 

Nabídka služeb komplexního úklidového servisu:

  • Velkoplošný denní úklid institucí, objektů, výrobních a technologických hal, nemocnic, hotelů apod.
  • Hygienický a dezinfekční servis
  • Generální úklidy po malování, před kolaudací a po stavebních rekonstrukcích
  • Mytí oken
  • Mytí a očista fasád, výškové čištění nepřístupných míst pomocí horolezecké techniky
  • Extrakční čištění koberců nebo čištění suchou technologií
  • Ošetření pevných ploch polymerními vosky
  • Praní textilních žaluzií ultrazvukem 
ŠITÍ UNIFOREM NA ZAKÁZKU

Nabízíme veškeré služební a pracovní oděvy a pomůcky pro účely bezpečnostních služeb, ostrahy, městské policie, zásahové jednotky, bankovní policii, hasičské záchranní sbory, závodní stráž a ostatní profese.
 
Dalším sortimentem jsou různé doplňky oděvů-uniforem. Jedná se o různé typy čepic, baretů, opasků, pouzder, kravat, nášivek, obuvi a další obranné a ochranné prostředky. 

KONTAKT:

IPSO – soukromá bezpečnostní služba:

ředitel: Ivan Pospíšil

Morseova 251, 190 00 Praha 9

Tel.: 602 587 584

www.aa.cz/ipso